Grundelement

Grafisk formelement

Ringsteds grafiske formelement er ringen. Ringen er som den skraverede ring i logoet et slags grafisk fingeraftryk for byen, borgeren og de muligheder, der findes i Ringsted. Symbolet kan både fremhæve og afdække.

Et grafisk formelement er med til at understøtte Ringsteds budskaber og give designmæssige muligheder og karakter til den visuelle identitet. Man kan bruge en eller flere ringe og tykkelsen på striberne kan variere. De skraverede ringe kan kombineres med ringe i fuld farveflade eller indeholdende fotos/ grafik. Ringen kan indeholde tekstbudskaber eller stå rent i samspil med logoet. Den kan placeres oven på fotos, farveflader eller en hvid bund. Når taleboblen sidder på et foto, skal den være transparent.

Når det grafiske formelement sidder på et foto, kan det både være i massive farvede striber eller lette transparent striber, således at man stadig kan se det underliggende motiv – og samtidig tilføre Ringstedbrandets karakter.

8.0 Ringsted_grafisk_element.png
8.1 Ringsted_grafisk_element_eks.png