Grundelement

Logo frizone (Minimum luft omkring logo)

For at fremstå så klart og tydeligt som muligt skal logoet placeres isoleret og ikke i umiddelbar nærhed af andre grafiske elementer. Hvad der er rimeligt, afgøres i det enkelte tilfælde.

Hvor et logo placeres nær kanten af en flade (papirets kant eller kanten af en farvet baggrund) eller nær øvrige grafiske elementer, må det aldrig stå nærmere end frizonen = højden på bogstavet ”R” i Ringsted.

Frizonen er et udtryk for det minimum af hvid luft, der skal være omkring logoet. Den hvide luft må til hver en tid gerne være større end frizonen.

5.0 Frizone