Grundelementer

Logo – varianter af farve og payoff

Her kan downloades farvevarianter af logo i AI og PNG filer

Download ZIP

Herunder ses forskellige farvevarianter at masterlogoet. Samtidig ses eksempler på mulige payoffs.

Det første logo herunder er masterlogoet i den turkise farve. De øvrige farvevarianter er blot eksmpler på farvevarianter.

Baggrundsfarven i ringen må frit ændres så den passer til den sammenhæng, den optræder i - billeder, baggrundsfarver eller andre logofarver.

Farven i logoet fungerer bedst, hvis den ikke er alt for mørk eller alt for lys.

Endelsen på payoff’et må varieres – dog skal det altid starte med ordene: ”Midt i ...”. Payoff’et skal helst være kort og præcist - og det må ikke blive længere end 2 linjer.

Bredden på payoff’et må aldrig overskride bredden på navnetrækket (Ringsted).

3.0 Farve- og payoff-varianter